หจก / บริษัท จำกัด

List of Manager : Working Job, รายชื่อคนไทย คนทำงาน เจ้าของบริษัท ฯลฯ

นายวิศิษฎ์ จารุพงศา
Home List of Manager ติดต่อเรา
รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
1.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ขายส่งอาหารสัตว์
2.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ก่อสร้างเฉพาะงาน
3.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
4.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด โรงสีข้าว
5.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เหมืองแร่เหล็ก
6.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตอาหารกระป๋อง
7.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเยื่อกระดาษ
8.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด พิมพ์ (Printing)
9.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเม็ดพลาสติก
10.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตหมึกพิมพ์
11.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตกระจก
12.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด หล่อเหล็กและเหล็กกล้า
13.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องมือกล
14.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด เครื่องประดับ
15.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ร้านสะดวกซื้อ
16.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตสื่อบันทึก
17.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์
18.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด ผลิตเครื่องเรือน
19.รายชื่อ นาย นาง นางสาว หมวด งานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
  >> ดูทั้งหมด  'นายวิศิษฎ์ จารุพงศา' category detail
Home >> List of Thai >> นายวิศิษฎ์ จารุพงศา
Thailand Company / coltd , part. , inc

นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้ในงานก่อสร้างอื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์จากดินที่ใช้ในงา..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการ บริการการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและ..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : พิพิธภัณฑ์สถานและการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างและสถานที่ ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานและการอนุรักษ์สิ่ง..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การปลูกธัญพืช การปลูกธัญพืช
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำไร่ยาสูบ การทำไร่ยาสูบ
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การปลูกพืชที่ให้น้ำมัน การปลูกพืชที่ให้น้ำมัน
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำไร่อ้อยและพืชที่ให้ความหวาน การทำไร่อ้อยและพืชที่ให้ความหวาน..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ การเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัต..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การเพาะปลูกพืชที่ให้เส้นใย การเพาะปลูกพืชที่ให้เส้นใย
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำสวนยางพารา การทำสวนยางพารา
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การปลูกพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา การปลูกพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การปลูกธัญพืชและพืชชนิดอื่นๆ ซึ่..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำสวนผัก สวนแตง การทำสวนผัก สวนแตง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำสวนไม้ดอก ไม้ประดับ การทำสวนไม้ดอก ไม้ประดับ
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การปลูกพืชสวนและเพาะพันธุ์พืชพิเศษอื่นๆ การปลูกพืชสวนและเพาะพันธุ์พืชพิเ..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำสวนผลไม้ การทำสวนผลไม้
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำสวนผลไม้เปลือกแข็ง (นัต) การทำสวนผลไม้เปลือกแข็ง (นัต)
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การปลูกชา กาแฟ การปลูกชา กาแฟ
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ การปลูกพืชประเภทเครื่องเทศ
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม การทำฟาร์มเลี้ยงโคและฟาร์มโคนม
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาและล่อ การเลี้ยงกระบือ แพะ แกะ ม้า ลาแล..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงสัตว์ปีก
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสุกร
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง การเลี้ยงไหม ผีเสื้อและแมลง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงผึ้ง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การเลี้ยงจระเข้ การเลี้ยงจระเข้
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำฟาร์มงู การทำฟาร์มงู
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก การทำฟาร์มสัตว์น้ำบนบก
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำฟาร์มสุนัขและแมว การทำฟาร์มสุนัขและแมว
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัด..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ (แบบผสม) การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ ..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ การกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นการรักษาสัตว์ บริการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงส..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : บริการทางการเกษตร บริการทางการเกษตร
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์ล่า รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง การล่าสัตว์ การดักสัตว์และการขยา..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การป่าไม้ การป่าไม้
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำไม้ การทำไม้
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง การประมงน้ำลึกและประมงชายฝั่ง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำฟาร์มเลี้ยงปลา การทำฟาร์มเลี้ยงปลา
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำฟาร์มเลี้ยงหอย การทำฟาร์มเลี้ยงหอย
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองถ่านหินคุณภาพสูงและกา..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป็นก้อน การทำเหมืองลิกไนต์และการอัดให้เป..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน การขุดพีตและการอัดให้เป็นก้อน
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบ
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตแก๊สธรรมชาติ การผลิตแก๊สธรรมชาติ
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส ยกเว้นการสำรวจ การให้บริการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำเหมืองแร่เหล็ก การทำเหมืองแร่เหล็ก
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำเหมืองแร่ดีบุก การทำเหมืองแร่ดีบุก
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ การทำเหมืองแร่โลหะอื่นๆ
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำเหมืองหิน การทำเหมืองหิน
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การขุดกรวดและทราย การขุดกรวดและทราย
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การขุดดินเหนียว การขุดดินเหนียว
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย การทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์แ..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำเหมืองเกลือ การทำเหมืองเกลือ
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ ..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์ การตกแต่งและการบรรจุเนื้อสัตว์
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง การทำเนื้อสัตว์กระป๋อง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก การเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ การผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่นๆ
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป) อาหารจำพวกปลา กุ้ง การเก็บถนอม และปรุงแต่ง (แปรรูป)..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตอาหารกระป๋อง การผลิตอาหารกระป๋อง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตน้ำปลา การผลิตน้ำปลา
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตอาหารที่หมักจากปลา การผลิตอาหารที่หมักจากปลา
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์จากสัตว์น้ำ
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง การผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผ..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตแยม การผลิตแยม
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆ การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผ..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ การผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชและสั..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตมาร์การีน การผลิตมาร์การีน
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตับปลา และสัตว์ทะเล การผลิตและการสกัดน้ำมันจากปลา ตั..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนม การผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จ..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์นม การผลิตผลิตภัณฑ์นม
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตไอศกรีม การผลิตไอศกรีม
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : โรงสีข้าว โรงสีข้าว
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช การถนอมและการแต่งผลผลิตจากธัญพืช..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตแป้ง (Flour) การผลิตแป้ง (Flour)
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากธัญพืช
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช โรงงานผลิตสตาร์ชจากธัญพืช
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสตาร์ช
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป การผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตขนมปัง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตขนมปังกรอบ การผลิตขนมปังกรอบ
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย โรงงานผลิตน้ำตาลจากอ้อย
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ โรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย) การผลิตน้ำตาลจากพืช (ยกเว้นอ้อย)..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ การผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนมหวานเคลือบน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต และขนม..
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตหมากฝรั่ง การผลิตหมากฝรั่ง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้ง
นายวิศิษฎ์ จารุพงศา : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชน..
  >> ดูทั้งหมดซื้อ รายละเอียด >>       ชื่อ-สกุล , บริษัท , ที่อยู่ , ลักษณะกิจการ ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสวัสดิ์ สมถวิล

>>นายวิศิษฎ์ จารุพงศา

นายวิศิษฎ์ จารุพงศา ที่อยู่ จังหวัดสงขลา

>> รายละเอียดอื่นๆ ของบริษัท คลิกที่นี่
co ltd list รายชื่ออื่นๆ ใกล้เคียง
1.นายวุฒิชัย แซ่จิว ชื่อใกล้เีคียง นายวุฒิชัย แซ่จิว
2.นางราตรี กัง ชื่อใกล้เีคียง นางราตรี กัง
3.นางสาวนิตยา วัจนมาลา ชื่อใกล้เีคียง นางสาวนิตยา วัจนมาลา
4.นางสาวหน่อย พุธทา ชื่อใกล้เีคียง นางสาวหน่อย พุธทา
5.นายอึง เซ็ก ชิน ชื่อใกล้เีคียง นายอึง เซ็ก ชิน
6.นางมณี ประพฤติตรง ชื่อใกล้เีคียง นางมณี ประพฤติตรง
7.นางสาวจารี แดงช่วย ชื่อใกล้เีคียง นางสาวจารี แดงช่วย
8.นางสาวสุพริกา ประพฤติตรง ชื่อใกล้เีคียง นางสาวสุพริกา ประพฤติตรง
9.นายสุคนธ์ ประพฤติตรง ชื่อใกล้เีคียง นายสุคนธ์ ประพฤติตรง
10.นายสุรศักดิ์ ประพฤติตรง ชื่อใกล้เีคียง นายสุรศักดิ์ ประพฤติตรง
11.นางอาริยา วิทยาโสภณ ชื่อใกล้เีคียง นางอาริยา วิทยาโสภณ
12.นายโสภณ วิทยาโสภณ ชื่อใกล้เีคียง นายโสภณ วิทยาโสภณ
13.นางสาวเนาวรัตน์ ทะเขียว ชื่อใกล้เีคียง นางสาวเนาวรัตน์ ทะเขียว
14.นายนฤเทพ ทะเขียว ชื่อใกล้เีคียง นายนฤเทพ ทะเขียว
15.นายชัย เตียรถ์เจริญกุล ชื่อใกล้เีคียง นายชัย เตียรถ์เจริญกุล
16.นายสุธี สิริวรนาค ชื่อใกล้เีคียง นายสุธี สิริวรนาค
17.นางธัญญา จินตนุกูล ชื่อใกล้เีคียง นางธัญญา จินตนุกูล
18.นายณัฐวุฒิ จินตนุกูล ชื่อใกล้เีคียง นายณัฐวุฒิ จินตนุกูล
19.นางจันทร์กมล พิมพิลา ชื่อใกล้เีคียง นางจันทร์กมล พิมพิลา
20.นางพรนภัสส์ ศรีตมะกุล ชื่อใกล้เีคียง นางพรนภัสส์ ศรีตมะกุล
ดูข้อมูลทั้งหมดในหมวดเดียวกับ นายวิศิษฎ์ จารุพงศา

< go top 'นายวิศิษฎ์ จารุพงศา ' page >

บริษัท-จำกัด-หจก


ขายco-ltd company list รายชื่อที่น่าสนใจ
1.นายเซียะ เกริก ชวน ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นายเซียะ เกริก ชวน
2.นายเตียว กี เม้ง ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นายเตียว กี เม้ง
3.นายลี เทียน ซู ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นายลี เทียน ซู
4.นางอรุณวรรณ วัฒนศัพท์ ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นางอรุณวรรณ วัฒนศัพท์
5.นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์
6.นายบุญสม มาร์ติน ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นายบุญสม มาร์ติน
7.นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์
8.นายพิชยา วนาสวัสดิ์ ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นายพิชยา วนาสวัสดิ์
9.นางสาวกชกร แตงสีนวน ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นางสาวกชกร แตงสีนวน
10.นายพิพัฒน์ ศุภกิจวัฒนา ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นายพิพัฒน์ ศุภกิจวัฒนา
11.นายเส็ง คูอุทัย ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นายเส็ง คูอุทัย
12.นางนัยนา ตันติวุฒิปกรณ์ ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นางนัยนา ตันติวุฒิปกรณ์
13.นางสาวจันทิรา มาเจริญ ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นางสาวจันทิรา มาเจริญ
14.นางสาวนวลจันทร์ ตันติวุฒิปกรณ์ ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นางสาวนวลจันทร์ ตันติวุฒิปกรณ์
15.นางสาวโสภิศ ขจรศิลป์ ชื่อในหน้า นายวิศิษฎ์ จารุพงศา นางสาวโสภิศ ขจรศิลป์
คาสิโนออนไลน์

| หน้าแรก| ชื่อคนไทย (นาย-นาง-นางสาว) | รายชื่อบริษัทจำกัด(หจก)